آموزش تنظیم VPN PPTP و L2TP در اندروید

وارد Setting دستگاه خود شوید.

ppa1

More connection setting را فشار دهید
ppa2
VPN را فشار دهید.
ppa3
Add VPN را فشار دهید.
ppa4
در این قسمت نام دلخواه و آدرس سرور را وارد کنید
توجه : سرور های PPTP و L2TP بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.
برای Seret L2TP و یا IPsec-pre shared key گزینه زیر را وارد کنید:
123456789
ppa5
ppa6
یوزرنیم و پسوردی را که از سایت تهیه کرده اید وارد فرمایید و کانکت را بزنید.
ppa7
شما به راحتی به سرور های پرسرعت ما وصل شدید
ppa8

آموزش تنظیم L2TP دراندروید توجه: این روش بیشتر برای اینترنت 3G و LTE مناسب میباشد . توجه داشته باشید که سرور و بقیه مشخصات مثل قبل میباشد فقط از قسمت تایپ باید L2TP IPsec PSK را انتخاب کنید ودر قسمت IPsec-pre-shared key عدد 123456789 راوارد کنید
ppa9