آموزش نصب cisco anyconnect در لینوکس

آموزش نصب cisco anyconnect در لینوکس

۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:
sudo /sbin/modprobe tun sudo apt-get install openconnect sudo openconnect s11.hiserver.in
۲- به جای s11.hiserver.in آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.
۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.
توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.
توجه : سرور های Cisco anyconnect بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.