آموزش استفاده

راهکارهای ما برای استفاده در دسکتاپ و لپ تاپ

os_windowsتمامی نسخه‌های ویندوز
کانکشن هوشمند
سیسکو
os_linuxتمامی توزیع‌های لینوکس
سیسکو
اپن‌وی‌پی‌ان
وی‌پی‌ان

راهکارهای ما برای استفاده در تبلت و موبایل

os_windowsتمامی نسخه‌های ویندوزفون
سیسکو
وی‌پی‌ان